DIZAJN U ENTERIJERU –DOBRA PRAKSA I TRENDOVI U ARANŽIRANJU CVIJEĆA

DIZAJN U ENTERIJERU –DOBRA PRAKSA I TRENDOVI U ARANŽIRANJU CVIJEĆA

 

Cvijeće je uvijek bilo prisutno uz čovjeka i uvijek je simbolizovalo ljepotu,uzvišenu i savršenu. Od prvobitnog ukrašavanja posuđa cvijetnim ornamentima ,pa zidova i podova u raznim tehnikama kojima se istorija umjetnosti oduvijek bavi,cvijeće je sluzilo kao dekor u svim segmentima života,od rađanja do umiranja. U početku livadsko a onda gajeno i kultivisano.I kao i sve oblasti života , tako je i ova , cvjećarska, podložna promjenama zavisno od mode ,stila i bogatstva društva u kojem je zastupljena.

Naše društvo se promijenilo i naš se život promijenio ali potreba za cvijećem je ostala.Kako smo se više okretali internet kulturi, tako je individualizacija postajala jača i potreba za dominantnim vlastitim dekorom se uvećala dotle da postaje personalni pečat savremenog čovjeka. U bogatijim društvima zapada cvijeće kao dekor je i dekor a i demonstracija društvenog statusa. U našem društvu je to još uvijek dekor zbog dekora, cvijeće je ukras,ljepota za oko i prisutno je uvijek kao želja i težnja ka ljepšem,bilo da se poklanja ili je dio cjelokupnog dizajna prostora koji podrazumijeva društveni skup.

Naša tema jeste rezano cvijeće kao estetski i psihološki momenat izvjesnog događanja. U našoj kulturi se ne može pričati o filozofskom pogledu na zivot preko raznobojnih latica njeznih biljki jer sam život našeg naroda kakav je bio ni izbliza nije dopuštao niti imao prostora za takav pristup. Ali bez obzira na to,postojala je stalna veza i ljubav i poštovanje cvijeta kroz nošnju,pjesmu i priču pri čemu je darivanje cvjetova simbolično ukazivalo na uvijek dobru namjeru i dobru poruku.

Zato se kod nas i do danas očuvala potreba darivanja cvijeća ne zato što to bonton propisuje,nego zato što to onog koji daruje potvrđuje kao osobu koja želi dobro. A na sličan način i samo ukrašavanje prostora cvijećem šalje istu poruku onima zbog kojih je ukrašavano a to je opet poruka dobrih namjera. Vrhunac ovih značenja jesu svadbeni momenti u kojima se odvajkada pjesmom ,igrom i cvijećem željela samo uspostaviti dobra vibracija budućem zajedničkom životu odnosno opet poruka dobrih namjera.

Kad se sve ovo uprati danas i to za određeno vrijeme koje predstavlja radni vijek jednog cvjećarskog dizajnera,stvori se svojstven pristup problematici iskazivanja potreba i želja i poruka koje one nose. Cvjećari kao zanatlije su vrlo dobrodošli u urbanim sredinama ali nisu svi cvjećari i dizajneri. Samo oni koji su nasli svoj iskren pristup problematici usklađivanja želje i poruke mogu reći da su spona između darodavca i primaoca poruke koja se cvijećem iskazuje-poruke dobre namjere.

Da bi se ostvarila poruka dobra ,svaki dizajner ima svoje osobenosti i svoja saznanja preko kojih uspijeva da iskaže zamisao. To je ,na kraju,izgrađeni sopstveni stil i tehnika koji dobijaju ulogu alata pomoću kojih se trajno održava veza zamišljeno-ostvareno. U našoj sredini je neophodno potrebno izvjesno vrijeme kojim se stiče povjerenje prema dizajneru,s tim što to povjerenje nije obavezno trajno.Dizajner je obavezan da povjerenje stalno njeguje u smislu da mora znati da nagli preleti,brzi preokreti ,preambiciozni projekti,predaleki vidici i slično nisu dozvoljeni jer naši kupci su vrlo nepovjerljivi prema svemu tome.To ne znači da promjene nisu prihvaćene nego znači da moraju biti dobro odmjerene prije negoli se počnu primjenjivati.

Za trideset godina rada u našoj sredini,naš tim je izgradio stil rada koji je dosta dobro prihvaćen od svih struktura društva.Izgled proizvoda se mijenjao kako je vrijeme prolazilo ali sami principi rada i tehnika rada je u suštini ostajala ujednačena.

Cvijetni aranžmani koji su kod nas zastupljeni mogu se svrstati u određene kategorije i to:

  1. Poklon aranžman – buket

-korpa

-aranžman u posudi

  1. Stoni aranžman –kućni

-za javne upotrebe

3.Namjenski aranžman -slavski,praznični

-svadbeni

-pogrebni

Da bi se bilo koji aranžman napravio,potrebno je dobro poznavati vrste cvijeća kao i njihovu trajnost i mogućnost nabavke u određenoj sezoni.Uz poznavanje vrsta,potrebno je poznavati i neke principe aranžiranja,kako bi se ,na kraju,dobio proizvod koji ce se svidjeti i kupcu i posmatraču.Uloga pravog dizajnera i jeste u ovom momentu a to je da nije svrha rada samo prodati proizvod,nego stvoriti djelo koje je samo za sebe lijepo i kvalitetno i koje ce imati ulogu i kada više ne bude roba.

 

Prvi princip aranžiranja –NAMJENA

Da bismo napravili aranžman,moramo znati smjernicu ka čemu treba ići,jer ovim cemo istaci odrednice rada.

Drugi princip aranžiranja-BALANS

Aranžman može biti simetričan i asimetričan.Ukoliko je simetričan,mora izgledati isto iz svakog ugla gledanja.To je dobar simetrični dizajn.Važno je da težina aranžmana bude ista na svim stranama.Ukoliko je asimetričan,iako su materijali i boje različiti sa različitih strana,važno je da kao cjelina to bude uravnoteženo.

Treći princip aranžiranja- proporcija

Proporcija je količina cvijeća koja se koristi u odnosu na druge materijale koji se upotrebljavaju pri aranžiranju.Cvjetovi su međusobno povezani bojom,oblikom,veličinom,teksturom.Dobar cvijetni aranžman podrazumijeva dobre proporcije materijala u sebi.

Četvrti princip aranžiranja – RITAM

Ritam je pomjeranje satavnih elemenata,primjetno ili neprimjetno.Može se postići ubacivanjem novih elemenata,grana,listova,dekorativnih detalja i dr.

Peti princip aranžiranja- HARMONIJA

Harmonija pruža zadovoljstvo .Nastaje kada svi elementi aranžmana zajedno daju konsonantan izgled. Sve što je unijeto u aranžman treba da daje sklad i cjelinu koja sama pruža sliku nečega rečenog.

 

Kad se sve ovo ispoštuje pri izradi cvijetnog aranžmana,možemo reći da smo cvjećari dizajneri. A za samu izradu neophodno je poznavati određene tehnike rada sa cvijećem. Tehnika je dosta individualna mada se mora početi sa nekim već provjerenim iskustvom.

Prvo je neophodno pripremiti sav materijal na jedno mjesto da bi bio lako dostupan pri izradi.To uključuje i biljni materijal a i alat,posude ,spužve nakvašene,veziva,žice,ampule ,hartije,posude i sve što će biti potrebno.

Drugo-stvoriti predstavu izgleda budućeg aranžmana ili ga skicirati na tabli određenoj za taj posao.Dakle,prije početka ,moramo znati sta pravimo.Na taj način olakšavamo posao i smanjujemo mogućnost nepoželjnog skraćivanja cvijetnih drški a samim tim će se svaka biljka naći na svom mjestu.

Treće- pripremiti posudu, korpu ili podlogu za spužvu.Ukoliko je uz cvijeće potrebno ugraditi elemenata kao što su piće,slatkiši i sl.,to se postavlja u korpu i dobro učvršćuje da ne bi ni na najmanji pokret moglo da se pomjeri. Ova tehnička obrada ima veoma bitnu funkciju jer se bilo kakvim pomjeranjem ili ispadanjem iz zamišljenog oblika gubi povjerenje a u suprotnom,prilikom ispadanja ,stvara probleme kupcu koji su u situaciji svečanih trenutaka čak neoprostivi i nepopravljivi,ne samo za njih nego i za čitav cvjećarski esnaf.Nakon jednog nemilog događaja,niko sebi neće dozvoliti nanovo neprijatnost i teškoću.Niti ostaviti mogućnost da se to ponovo dogodi. Jednostavno-izbjeći će i cvijeće i time sebi osigurati mir.Tako da se ovi prateći elementi postavljaju u provjerenu korpu,sa dobrom i čvrstom drškom,dobro ih učvrstiti a ne oštetiti pri tome.Nakon pripreme,učvršćuje se spužva tako da se ne smije kasnije,tokom rada, pomjerati. Mora biti ocijeđena da suvišna voda ne bi stvarala komplikacije na odredištu ili čak u transportu.

Kad je podloga pripremljena,počinje se sa slaganjem cvijeća.Najprije se u osnovi djelimično pokrije spužva pratećim zelenilom a onda se najvećim odnosno najdužim cvjetovima daje gabarit i noseća konstrukcija cvijetnom aranžmanu. Ovim rasporedom u startu određujemo ravnotežu aranžmanu.

Sljedeći koraci jesu dodavanje nižih odnosno kraćih cvjetova dok ne utrošimo ono što je planirano. Skraćivanje cvijetne drške se radi tik pred zabadanje u spužvu i to sa prethodnim odmjeravanjem sto je prinošenje cvijeta do aranžmana i procjena okom do koje dužine je moguće sjeći.

Dok se cvijeće slaže,dodaje se prateće zelenilo,koje pokriva podlogu.Kad je sve složeno, dodaje se konstruktivno zelenilo,koje upotpunjuje harmoniju i obezbjeđuje sklad.

Mašne,ako su planirane, dodaju se na samom kraju,i prave se tad kada se dodaju da bi bile odgovarajuće mjestu gdje će se nalaziti. Obavezna je manja drška na koju se pričvrste jer tako mašna dobija samostalnost i djeluje kao konstruktivni elemenat što ona i jeste.Na mašnu se dodaje logo dizajnera ili cvijetnog salona koji je radio.

 

Vera Vuković – Bojanović, dipl.inž.pejz. arh.

 

 

 

Objavljeno 19/02/2017 u 13:57

Autor: Sofija Bojanovic